Frukt

Några expriment med färg och form

i funktionell mening

 

kanske en del till och med vill kalla evolution

 

 

 

såsom sånger från livbåtarna

 

 

de är vad de är
Språkets säd
Spinner
lågt